Ravnkloa barnehage
Omsorg, lek og læring gir kropp og sjel næring

Om barnehagenRavnkloa åpen barnehage er et GRATIS tilbud for barn (0-6 år) og voksne i Trondheim sentrum. Her tilbyr vi ikke tilsyn, men vi er et pedagogisk tilbud til barn og voksne sammen. Vi holder til i lokalene til Mangfoldhuset i Olav Tryggvasons gate 40.

Åpen barnehage skiller seg ut fra andre driftsformer ved at barna ikke blir tildelt fast plass i barnehagen. Barna kan komme til barnehagen sammen med en av foreldrene eller en annen omsorgsperson (praktikant, tante, onkel og bestemor.), til de tider på de dager man ønsker og innenfor barnehagens åpningstid.

Her får barna et pedagogisk tilbud og en mulighet til å leke og å bli kjent med andre barn og voksne. Hele virksomheten er basert på at de voksne som følger barna, er en del av bemanningen og deltar aktivt i alt det daglige arbeidet.

Her kan man, om man ønsker, få støtte og veiledning av en førskolelærer om tema man selv ønsker å ta opp. Å dele erfaringer og samtaler med andre foreldre kan også være hyggelig. Bruk av åpen barnehage fører ikke til redusert kontantstøtte og kan fint kombineres med en deltidsplass i ordinær barnehage.

Vi tilbyr variert lek, formingsaktiviteter, der de voksne også oppfordres til å delta på lik linje som barna. Åpen barnehage er lagt opp slik at de voksne hele tiden er med å veilede, oppmuntrer og deltar i det deres barn gjør. Sammen vil vi hoppe, krabbe, lese, synge, fortelle, tegne, male, leke og le. Alle bidrar til å skape et åpen og inkluderende miljø får både stor og liten.

Målsetningen for åpen barnehage er at vi ønsker at dette skal være en møteplass hvor barn og voksne kan få nye venner, og å bli kjent med andre i samme situasjon i nærmiljøet.