Ravnkloa barnehage
Omsorg, lek og læring gir kropp og sjel næring

ÅpningstiderVi holder åpent hver mandag og tirsdag kl. 10.00 - 14.00

Ved helligdager som kommer på disse dagene holder vi stengt.


Dagsrytme10.00:Barnehagen åpner

Frilek frem til 11.00

11.00:Samlingsstund

12.00:Mat

12.45: Fellesaktiviteter for barna

Frilek frem til stenging

14.00:Barnehagen stenger

Disse tidene er ca. tider.

Vi ser an barnegruppen og deres behov fra dag til dag.